CPB: verlaag BPM voor veiligere auto’s

vrijdag 7 september, 2018

Veiligheid is veruit de grootste maatschappelijke kostenpost van mobiliteit. Toch zijn er geen gerichte prikkels om de veiligheid van auto’s te vergroten. Het Centraal Planbureau (CPB) pleit voor verlaging van de BPM of MRB voor veilige auto’s.

Accijns en maatschappelijke kosten van autogebruik in eurocent per voertuigkilometer

Het een en ander blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek ‘De fiscale behandeling van voertuigveiligheid’ van het CPB. Volgens de studie zijn er nu nog grote verschillen tussen voertuigen in de mate waarin ze bescherming bieden bij een botsing. Dit geldt voor zowel inzittenden, als voor voetgangers en fietsers. Daarnaast zijn voertuigen in verschillende mate in staat om ongevallen te vermijden, omdat ze niet over dezelfde veiligheidssystemen beschikken. Het CPB noemt het gebrek aan aandacht voor de veiligheid van voertuigen opvallend, want veiligheid is veruit de grootste maatschappelijke kostenpost van mobiliteit.

Terwijl de negatieve maatschappelijke effecten van autorijden door emissies, geluid en verkeersveiligheid worden (gemiddeld) al in rekening gebracht bij automobilisten (zie figuur). De huidige brandstofaccijns is min of meer even hoog als de maatschappelijke kosten van milieu, geluid en verkeersonveiligheid.

Download hier het onderzoek

Categorie: Verkeersveiligheid / Training
Labels: Centraal Planbureau