250 gemeenten vragen Rijksbijdrage voor laadpalen

donderdag 13 september, 2018

RVO meldt dat ruim 250 gemeenten gebruik hebben gemaakt van de Rijksbijdrage laadinfrastructuur. Het heeft 8.847 laadpalen opgeleverd waarvan er 5.000 zijn gerealiseerd. De rest moet nog volgen. Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert, zegt RVO.

De regeling stond drie jaar open en eindige op 1 juli 2018. In totaal is er door het Rijk 7,2 miljoen euro uitgegeven; De hoogte van de bijdrage liep af van 900 euro per laadpaal in het eerste jaar tot 300 euro per laadpaal in het derde jaar. Gemeenten, provincies of regionale samenwerkingsverbanden moesten een deel zelf financieren. Ook een voorwaarde was dat private partijen een deel voor hun rekening namen.

De regeling heeft flink wat extra laadpalen opgeleverd. Bij de start van de regeling in juli 2015 waren er slechts 6.000 publieke laadpunten in heel Nederland. Bij de sluiting onlangs zijn er ongeveer 17.500 publieke laadpunten. Eerder stelde RVO in haar jaarverslag dat Nederland nu toebehoort tot de kopgroep van elektrisch rijden. Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert daarvan. “Elektrisch rijden is een innovatie die economische kansen biedt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven zijn onder meer actief in laadinfrastructuur, laaddienstverlening, advisering, productie van elektrische trucks en bussen, productie van componenten en productie van lichte elektrische voertuigen, waaronder elektrische scooters”, aldus RVO in haar jaarverslag.

Categorie: Laadinfrastructuur
Labels: RVO