Kabinet houdt vast aan afschaffing taxiregeling

woensdag 31 oktober, 2018

Vanaf 2020 moet de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s zijn afgeschaft, een maatregel die ook het doelgroepenvervoer raakt. Die plannen zijn nog onderdeel van het ‘belastingdebat’, maar het kabinet wil er aan vasthouden.

Dat schrijf AMD Automotive Fiscalisten op haar website. In deze weken bespreekt de Tweede Kamer het Belastingplan 2019, uit een eerste schriftelijke ronde blijkt dat de staatssecretaris van Financiën wil vasthouden aan afschaffing van de BPM-teruggaafregeling voor taxi’s.

Het kabinet erkent dat niet alleen het gewone taxivervoer erdoor wordt geraakt, maar ook het doelgroepenvervoer. Ingeschat wordt dat ongeveer 36% van alle taxi’s een taxibus is en dat 15% van alle taxi’s een rolstoeltaxi(bus) is. Ook voor hen gaat de kilometerkostprijs dan omhoog. Dat geldt ook voor vrijwilligersvervoerprojecten.

Het kabinet verwacht echter geen grote kostenstijging, vooral als het wordt gekozen voor zeer zuinige of emissievrije alternatieven. Van de zomer is een bestuursakkoord gesloten om het doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig emissieloos te maken. Volgens AMD blijft het daarnaast mogelijk om bijvoorbeeld de afschrijvingsduur van een bus te verlengen of een gebruikt voertuig – waar minder BPM op zit – te importeren. Overigens geldt er een overgangsregeling, waarmee nog teruggaaf mogelijk is voor investeringen in 2019.

In november wordt het plan het naar verwachting nog mondeling in de Tweede Kamer behandeld

Categorie: Taxidiensten
Labels: AMD Automotive fiscalisten