TCO-tool moet wagenpark overheid helpen vergroenen

woensdag 5 december, 2018

PIANOo, het expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, heeft een TCO-tool ontwikkeld voor dienstvoertuigen voor overheden. Daarin kunnen de diensten in vijf stappen de haalbaarheid van de overgang naar zero emissie dienstvoertuigen bepalen.

Het Kabinet wil dat uiterlijk 2030 alle nieuwe auto’s in Nederland emissieloos zijn, de overheden zelf spelen daarin een belangrijke rol met het verduurzamen van hun eigen wagenpark, stelt PIANOo. In de praktijk blijkt echter dat de cijfermatige onderbouwing van de kosten en baten vaak nog ontbreekt en tot vertraging leidt. PIANOo introduceert daarom samen met het leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit de TCO-tool voor dienstvoertuigen.

Elektrische dienstvoertuigen

De tool is ontwikkeld voor inkopers, beleidsmedewerkers, wagenparkbeheerders en andere betrokkenen bij de voorbereiding van een overgang naar een elektrisch wagenpark. Met behulp van de TCO-tool rekenen zij in 5 stappen uit wat de financiële en CO2-impact is bij de gehele of gedeeltelijke overgang naar elektrische dienstvoertuigen. Ze voeren de aantallen en type voertuigen in die ze willen elektrificeren, de relevante parameters en krijgen vervolgens een analyse en concrete resultaten. “Hiermee kunnen zij de haalbaarheid van het verduurzamen van het eigen wagenpark onderbouwen en een haalbaar ingroeiplan voor zero emissie voertuigen bepalen”, aldus het bericht van PIANOo.

De TCO-tool voor dienstvoertuigen komt voort uit het Leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit, dat in juli 2018 startte. In het leernetwerk delen circa 35 overheden kennis en ervaring over het verduurzamen van mobiliteit. Deelnemers hebben input geleverd voor de tool en deze getest. Naast deze tool voor dienstvoertuigen werken PIANOo en EVConsult met het leernetwerk aan de ontwikkeling van een tool voor doelgroepenvervoer.

Klik hier voor de TCO-tool

Categorie: Milieu / CO2-besparing
Labels: leernetwerk Inkoop Duurzame Mobiliteit, PIANOo