Klimaattafel negeert CO2-reductie door slimmer rijgedrag

donderdag 21 februari, 2019

Verbetering van rijgedrag is de eenvoudigste én goedkoopste manier om de verkeersemissies te verminderen. Maar in de voorstellen van de Klimaattafel Mobiliteit ontbreekt deze voor de hand liggende optie. Onbegrijpelijk, aldus Martin Kroon en Henk Wardenaar, oud-projectleiders snelheden/HNR bij VROM en Verkeer en Waterstaat.

De klimaatwinst van het verbeteren van rijgedrag kan, volgens de heren, oplopen tot wel 3 Mton CO2-reductie per jaar, evenveel als een kolencentrale uitstoot. Met het huidige rijgedrag wordt 30% tot 40% brandstof verspild, met name door minder toeren te maken en rustiger acceleratie is flinke CO2-winst te boeken. Nevenvoordeel is minder slijtage van motoren, banden en remmen. Plus minder verkeersongevallen. Een afname van het verbruik met 10% bespaart op jaarbasis circa al 1,4 miljard liter brandstof met een waarde van meer dan 2 miljard euro. Aldus de analyse.

Beide verkeersexperts uiten in hun artikel gepubliceerd in Tijdschrift Milieu stevige kritiek op de eenzijdige keuze van het Klimaatakkoord voor elektrische auto’s en andere dure technische innovaties, die zich meestal nog moeten bewijzen. Onder de noemer ‘Het Nieuwe Rijden’ (HNR) kreeg snelheidsbeheersing en zuinig rijgedrag onder hun leiding binnen het rijksbeleid jarenlang prioriteit. HNR betekent vooral minder toeren maken bij elke snelheid. Het programma was buitengewoon kosteneffectief en na een paar jaar campagne boekte HNR een reductie van 0,6 Mton CO2 per jaar. Het is de meest rationele rijstijl, maar wordt in de praktijk nauwelijks toegepast.

Juist omdat HNR een aantoonbaar effectieve CO2-maatregel voor verkeer is, bepleiten Kroon en Wardenaar voor het opzetten van een nieuwe HNR-campagne. Daar is het milieu én de portemonnee van de burger en ondernemer bij gebaat, iets wat voor de meest klimaatvoorstellen niet geldt. Neveneffect is dat het aantal ongevallen in het verkeer flink zal verminderen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat deze kansrijke optie door de Klimaattafel Mobiliteit wordt genegeerd, aldus de auteurs. Zelfs de woorden ‘snelheid’ en ‘rijgedrag’ komen niet in de voorstellen voor.

Categorie: Milieu / CO2-besparing
Labels: VVM