Consument loopt warm voor zelfrijdende auto

donderdag 9 mei, 2019

Uit een nieuwe, internationale studie van het Capgemini Research Institute blijkt dat de voorkeur van de consument voor het rijden in zelfrijdende auto’s de komende vijf jaar zal verdubbelen. Nu wil 25 procent over een jaar in een zelfrijdende auto rijden, in 2024 groeit dat percentage tot 52 procent.

Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘The Autonomous Car: A Consumer Perspective’. De positieve houding van consumenten tegenover autonome voertuigen suggereert dat zij grote voordelen zien op het gebied van brandstofefficiëntie (73%), lagere emissies (71%) en tijdwinst (50%). Meer dan de helft van de consumenten (56%) zegt zelfs bereid te zijn om tot 20% meer te betalen voor een autonoom voertuig dan een standaard voertuig.

De uitkomsten wijzen op een veranderende perceptie van mobiliteit: consumenten geloven dat autonome auto’s een grotere rol zullen gaan spelen in hun dagelijks leven, en dat ze naast het rijden zelf ook autonomie zullen hebben bij het doen van boodschappen en het uitvoeren van taken. Bijna de helft (49%) van de respondenten zegt geen probleem te hebben als een autonome auto zelfstandig de boodschappen zou doen.

Chinezen en millennials

Wel zijn het voornamelijk Chinezen en millennials die positief staan tegenover de zelfrijdende auto’s. Het onderzoek van Capgemini richtte zich op consumenten in zes landen in Europa, Noord-Amerika en Azië. 280 leidinggevenden van OEM’s, leveranciers en technische bedrijven werden eveneens ondervraagd. Capgemini hield ook interviews met industrieleiders, waarbij onderzocht is wat consumenten van zelfrijdende auto’s verwachten en hoe organisaties hieraan kunnen voldoen.

Ondanks de sterke toename van het positieve sentiment, blijven er echter belemmeringen voor de adoptie van autonoom rijden bestaan: de respondenten zeggen dat de aankoop of adoptie van een voertuig zonder bestuurder afhankelijk is van de veiligheid van het voertuig (73%) en de veiligheid van het systeem (72%).

Het volledige rapport is hier te vinden

Categorie: Zelfrijdende auto
Labels: Capgemini