Leasesector (VNA) tekent ADAS-convenant

maandag 3 juni, 2019

De inzet van het vandaag getekende ADAS-convenant (Advanced Driver Assistance Systems) is om in 3 jaar het gebruik van ADAS met minimaal 20 procent te verhogen. 42 publieke – en private organisaties hebben het convenant ondertekend, waaronder de VNA.

Al die 42 organisaties hebben ook hun eigen uitvoeringsplan met concrete acties opgesteld. Minister Cora van Nieuwenhuizen voegde vanmiddag, tijdens het ITS European Congres, de daad bij het woord met de lancering van de nieuwe online community ‘Slimonderweg.nl’. Hierop kunnen weggebruikers elkaar informeren en er wordt ‘fact-based’ informatie gedeeld over de kansen en de risico’s van slimme mobiliteit, zoals rijhulpsystemen.

42 organisaties hebben het ADAS-convenant ondertekend

De rijhulpsystemen worden beschouwd als opmaat naar de zelfrijdende auto. Maar ook nu al kunnen deze systemen bijdragen aan de verbetering van verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op weg. Uit recent onderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat ADAS, gemiddeld gezien over de verschillende typen, bij grofweg 50% van de automobilisten in Nederland onbekend is. Desondanks is de aanwezigheid van ADAS in het Nederlandse wagenpark sinds 2015 licht is gestegen. Bestuurders lijken niet goed op de hoogte te zijn van de aanwezigheid, de werking of het juiste gebruik van ADAS in de eigen auto.

Bewezen positief effect

“Het is goed dat er nu een initiatief is om de toepassing van ADAS te versnellen: hoe eerder ze op de weg zijn, meer veiligheidswinst we mogen verwachten”, zegt Peter van der Knaap, directeur-bestuurder SWOV, het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Daarbij gaat het in het ADAS Convenant alleen om ADAS die een bewezen positief effect hebben op verkeersveiligheid, duurzaamheid óf doorstroming en in ieder geval geen negatief effect hebben op verkeersveiligheid. Van der Knaap: “Er zijn systemen die specifiek gericht zijn op veiligheid en er zijn systemen die specifiek gericht zijn op het vergroten van het rijcomfort. Bij die laatste systemen is het belangrijk om erop te letten dat dit niet leidt tot minder alerte bestuurders.”

De ADAS Alliantie bestaat uit een kernteam, met vertegenwoordigers van de RAI Vereniging, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB, Aon, de BOVAG, en het Verbond van Verzekeraars. Daarnaast hebben de volgende organisaties zich aangesloten: Achmea, Arcadis, Carglass, CBR, Euro NCAP, Fleet360, FOCWA, Future Mobility Network, gemeente Rotterdam, gemeente Tilburg, Hastig, HELLA Benelux, Innovam, IVA Driebergen Business School, Malin, Nederlandse Kampeerauto Club, Pilkington Benelux AGR, ProDrive Academy, Provincie Noord-Brabant/SmartwayZ, Provincie Noord-Holland, Provincie Overijssel, RDW, ROF (Friesland), Royal HaskoningDHV, Rijkswaterstaat, SWOV, Syndesmo, The Plan B Company, TNO, TU-Delft, TUe, Vereniging Zakelijke Rijders, VMS Insight, VNA, VOC, VVCR en VWE.

Categorie: Verkeersveiligheid / Training
Labels: ADAS-convenant, VNA