Leasebranche gaat werven voor coalitie Anders Reizen

zondag 30 juni, 2019

Het klimaatakkoord ziet een belangrijke rol weggelegd voor Anders Reizen, de coalitie van 45 grote Nederlandse bedrijven met als doel om in 2030 de helft van de uitstoot van zakelijke reizen terug te brengen. Het aantal werkgevers moet nu fors omhoog, ook leasemaatschappijen moet gaan werven (via VNA).

Klik om het akkoord te downloaden (mobiliteit vanaf pag 45)

Het een en ander is te lezen in het Klimaatakkoord dat afgelopen vrijdag door het Kabinet werd gepresenteerd. Belangrijke impuls voor de coalitie Anders Reizen: de Rijksoverheid sluit zich aan als werkgever. Ook andere overheden moeten snel volgen. Volgend jaar moet het aantal werkgevers op 80 liggen en in 2030 moeten het er 500 zijn. De Rijksoverheid biedt ook ‘ondersteunende capaciteit’ aan om die doelen te halen.

Maar ook buiten deze coalitie om worden werkgevers gezocht die zich aan de doelstellingen willen committeren: vóór 2030 aan minimaal 50% CO2-reductie van zakelijke mobiliteit in 2030 ten opzichte van 2016. Het streven van de partijen is om minimaal 1.000 werkgevers hiervoor warm te krijgen, meldt het akkoord. Daarvoor gaat VNO-NCW bijvoorbeeld onder haar leden werven maar ook de Vereniging van Nederlandse Leasemaatschappijen (VNA) via hun aangesloten leasemaatschappijen.

Maatregelen in cao’s

De aangesloten werkgevers streven er vervolgens naar om alle koplopermaatregelen uit te voeren, omdat deze voor de meeste werkgevers financieel aantrekkelijk zijn. Hierbij gaat het met name om invoeren van parkeerbeleid, overstappen naar volledig elektrische auto’s van de zaak, gratis OV, bonus-malus bij invoering mobiliteitsbudget en verstrekken van een mobiliteitskaart voor leaserijders. Of er fiscale regelingen moeten komen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken, wordt momenteel nog onderzocht. Lidmaatschap van Anders Reizen zou ook voordelen moeten kunnen opleveren op bijvoorbeeld het gebied van de CO2-prestatieladder.

Bovendien gaat de Rijksoverheid en Anders Reizen nog dit jaar in overleg met vakbonden om de mogelijkheden van de huidige fiscale regelingen ten behoeve van verduurzaming zakelijk vervoer (waaronder fietsregelingen) te borgen in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).

Weten wat de Top 10 van werkgeversmaatregelen zijn van Anders Reizen? Klik hier!

Categorie: Milieu / CO2-besparing
Labels: Coalitie Anders Reizen, VNA