LeasePlan: brief Mansveld legt ‘inconvenient truth’ bloot

woensdag 4 februari, 2015

Het ‘proefballonnetje’ van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) gisteren om dieselauto’s fiscaal zwaarder te belasten, zorgt voor flink wat commotie in de branche. Of het nu kans van slagen heeft of niet, het legt volgens LeasePlan duidelijk de ‘inconvenient truth’ bloot.

Eric Wiebes van Financiën heeft inmiddels aan de Kamer laten weten geen plannen te hebben om de belasting op nieuwe diesels te verhogen. Er zou in het kabinet niet eens over zijn gesproken. Maar helemaal gerust is men er in de branche niet over.

Martijn Versteegen, marketingdirecteur van LeasePlan Nederland

Martijn Versteegen, marketingdirecteur van LeasePlan Nederland

Volgens LeasePlan zou een eventuele diesel(straf)maatregel van invloed zijn op ruim de helft van de leaserijders. Dieselauto’s vormen ongeveer de helft van het wagenpark van LeasePlan. “En wie zich daardoor genoodzaakt ziet over te stappen op een benzineauto wordt dubbel gestraft met én een hogere bijtelling én hogere brandstofkosten”, aldus Martijn Versteegen, marketingdirecteur van LeasePlan Nederland.

Pijnlijke waarheid

Volgens Versteegen legt het proefballonnetje van Mansveld weer eens een pijnlijke waarheid bloot. “Dit kabinet stuurt keer op keer door middel van de fiscale bijtelling op doelen waarvoor de bijtellingsregeling noch bedoeld, noch ontworpen is (…) Het gevolg van deze strategie: de fiscaliteit rondom de auto wijzigt continu en voor de meeste mensen is het bijna niet meer te volgen welke bijtelling op een auto van toepassing is (nu, of in de nabije toekomst) of hoe de BPM bepaald wordt”.

Mansveld kan beter inzetten op het zo snel mogelijk beschikbaar komen van de nieuwe emissietest. “Op basis daarvan kan dan vervolgens een stabiel fiscaal beleid worden ingericht, in plaats van dat burgers en bedrijven continue worden geconfronteerd met steeds weer wijzigende fiscale prikkels en incentives. Het is inmiddels onomstotelijk vastgesteld dat het oneigenlijk gebruik van de bijtellingsregeling ertoe leidt dat leaserijders structureel teveel bijtelling betalen”, aldus Versteegen.

Eerder pleitte LeasePlan voor een bijtelling van 11%. Dat zou meer overeenkomen met de reële economische waarde van het privérijden.

Categorie: Fiscaal
Labels: LeasePlan