Planbureau: fiscus en crisis zorgen voor zuinigere auto’s in EU

donderdag 5 februari, 2015

Door fiscale stimulering kiezen automobilisten in vijftien onderzochte EU-landen vaker voor een zuinige auto. Zo blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar de forse daling van de CO2-uitstoot is vooral toe te schrijven aan de fabrikanten zelf en aan de crisis.

pbl_uitstootHet PBL onderzocht samen met de Universiteit Tilburg en het Centraal Planbureau (CPB) voor vijftien Europese landen in de periode 2001-2010 in welke mate nationaal fiscaal beleid heeft bijgedragen aan de daling van de CO2-uitstoot per gereden kilometer van nieuwe personenauto’s. Tussen 2001 – 2010 daalde de CO2-uitstoot met ongeveer 1,3 procent. De vergroening van de aanschafbelasting (oa BPM) blijkt dus effectief.

Maar niet zo effectief als het beleid van de EU waarbij autofabrikanten verplicht worden om zuiniger auto’s te fabriceren. Ook de economische crisis doet een duit in het zakje omdat mensen hierdoor een zuinigere auto zijn gaan komen. Beiden zijn ze goed voor zo’n 14% daling van de CO2-uitstoot, aldus de onderzoekers. In totaal, dus inclusief de stimulering op nationaal niveau, is de CO2-uitstoot in de vijftien onderzochte landen gedaald met 16 procent.

Een andere methode om de automobilist te verleiden tot een zuinige auto is door de accijnzen op brandstof te verhogen. Ook dit werkt, maar kan nadelig zijn voor pomphouders aan de grens als het buurland niet meegaat met dit beleid. Het vergroenen van de wegenbelasting heeft nauwelijks effect op de keuze van de auto, aldus het PBL.

Overigens is de zakenautomarkt, met andere belastingmaatregelen en andere prijsgevoeligheden, buiten beeld gebleven.

Categorie: Milieu / CO2-besparing
Labels: PBL