Relatie leaserijder met ‘connected car’ blijft moeizaam

vrijdag 6 september, 2019

ALD Automotive deed voor de tweede keer onderzoek onder leaserijders en fleetmanagers naar het gebruik van data (autogebruik en rijgedrag), oftewel de connected car. Hoewel de voordelen steeds zichtbaarder worden – ook voor leaserijders – maakt 75 procent van de bedrijven er geen gebruik van.

Twee jaar geleden hield de leasemaatschappij eveneens een dergelijke onderzoek onder de eigen klanten en hun leaserijders. Wat blijkt: de visie van leaserijders is vrijwel onveranderd gebleven. Toen leaserijders in 2017 gevraagd werden welke data zij wilden delen, stonden onderhoud, minder files en verkeersveiligheid voorop. Ook nu ziet bijna de helft van de leaserijders een connected car vooral als een enorme verbetering als het gaat om verkeersveiligheid.

Welke situaties roepen de hoogste bereidwilligheid op tot het delen van data? Voor 72% van de 225 leaserijders die meededen aan het onderzoek, was dit de mogelijkheid je voertuig te kunnen lokaliseren in het geval van diefstal. Ook in geval van pech, zodat hulpdiensten sneller ter plaatse kunnen zijn, blijkt een belangrijk argument (52%). Op de derde plek wordt betrokkenheid bij een ongeval genoemd, waarna de verzekeringsmaatschappij gemakkelijk geïnformeerd kan worden om een claim in te dienen (39%).

Alternatieve routes

Op de vraag welke connected car service zij het meest interessant vinden, antwoordde 69% de geavanceerde navigatie die ook files en alternatieve routes toont. Ook geliefd zijn systemen die bijdragen aan de verkeersveiligheid en het voorkomen van diefstal. Bijvoorbeeld de mogelijkheid tot geautomatiseerde noodoproepen, informatie over ernstige ongevallen en trackingsystemen.

Zo’n 30% van de leaserijders gaf aan níet geïnteresseerd te zijn in connected cars. Daarvan gaf 64% als reden op: zorgen over privacy. Waar leaserijders allerminst geïnteresseerd in zijn is dat een verzekeringsmaatschappij als gevolg van de gegenereerde data aanbiedingen gaat doen gebaseerd op de rijgeschiedenis. Dit komt te veel in de privésferen vindt men.

Kostenaspect

Bedrijven zijn terughoudend in het gebruik van connected cars maar sluiten niet uit om hier in de toekomst meer gebruik van te maken. Van de 45 bedrijven die ALD ondervroeg, bleek dat 75% nog niet gebruikmaakt van de connected car. De primaire redenen hiervoor zijn: geen prioriteit (67%), data privacywetgeving (32%) en weerstand bij de leaserijders (29%). Op de vraag of zij connected cars binnen 5 jaar verwachten te zullen implementeren binnen hun bedrijf, antwoordde 50% ontkennend.

Het onderzoek laat volgens de leasemaatschappij zien dat bedrijven met behulp van de connected car iets meer op het kostenaspect zitten en hiermee de auto beter hopen te kunnen benutten en het brandstofgebruik zuiniger wordt. Maar ook bij de bedrijven staat verkeersveiligheid hoog in het vaandel. Zij verwachten dat de connected car het aantal ongelukken zal laten afnemen en dat de veiligheid van bestuurders beter gewaarborgd wordt.

De verwachting van ALD Automotive is dat de mogelijkheden en toepassingen van telematica zullen toenemen, maar de vraag blijft of dit gaat leiden tot een grotere adaptatie van connected cars.

Categorie: Blackbox / Telematica
Labels: ALD Automotive