Atradius: betalingsrisico’s in auto-industrie neemt toe

woensdag 11 september, 2019

De wereldwijde auto-industrie heeft te lijden onder veranderende marktomstandigheden waardoor de betalingsrisico’s oplopen, stelt kredietverzekeraar Atradius in de Market Monitor voor de auto-industrie. Zo zijn de betalingsrisico’s in de Duitse auto-industrie sinds de financiële crisis nog niet zo hoog geweest.

Uit de Market Monitor Automotive Duitsland 2019. Klik om te vergroten

Het risico op wanbetaling door klanten is in Duistland in 2019 meer dan verdubbeld ten opzichte van twee jaar geleden. Bovendien zal het aantal faillissementen en wanbetalingen ook in de komende jaren blijven stijgen, stelt het rapport. Ook China, net als Duitsland een van de grootste autoproducerende landen, heeft te maken met een verslechterd kredietrisico.

De vette jaren van de Duitse auto-industrie lijken dus voorbij. In 2018 nam de autoproductie met 9,3 procent af en ook in 2019 zet deze daling zich volgens Atradius door. De Duitse auto-industrie wordt extra zwaar getroffen door een aantal grote uitdagingen, zoals de dalende verkopen in China, de dreiging van Amerikaanse importheffingen en de opkomst van e-mobiliteit en autodelen.

Kleine toeleveranciers

Het zijn vooral de kleinere toeleveranciers die met hogere kredietrisico’s te maken kunnen krijgen. Ook toeleveranciers uit Nederland, zegt Edwin Kuhlman, hoofd Acceptatie Atradius Nederland. “Zij zien zich onder meer door de steeds kortere innovatiecycli gesteld voor problemen, omdat er doorgaans een aantal jaar zitten tussen het plaatsen van een bestelling en de levering. In de tussentijd dragen zij de vaak hoge voorfinancieringslast. Tegelijkertijd moeten met name kleine en middelgrote spelers aanvullende specificaties van de fabrikant, zoals flexibiliteit bij de productie van serie-onderdelen, accepteren om schommelingen in de verkoopcijfers van modellen op te vangen. Als een fabrikant uiteindelijk minder afneemt dan oorspronkelijk gepland, zorgt de kleinere vergoeding voor toenemende druk op de al krimpende marges bij de toeleveranciers.”

Sinds eind 2018 is er bij deze kleinere toeleveranciers sprake van een stijging van het aantal betalingsachterstanden en de verwachting is dat deze trend doorzet. Daarnaast verwacht Atradius dat het aantal faillissementen in de komende 12 maanden met 2 procent zal stijgen.

Financiële buffers

De grotere leveranciers lijken daarentegen op het eerste gezicht goed in staat zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden. Ondanks hun dalende omzet en rentabiliteit, zijn ze op de wereldmarkt nog altijd een speler van betekenis. Dankzij goede opbrengsten in het verleden beschikken deze bedrijven over voldoende financiële buffers om te investeren in onderzoek en ontwikkeling, vooral in elektromotoren, connected driving en zelfrijdende auto’s.

In de VS blijven de vooruitzichten voor de auto-industrie vooralsnog redelijk. De recente afschaffing van importheffingen op staal en aluminium uit Mexico en Canada helpt de sector, vooral omdat een groot deel van de auto’s en onderdelen voor de Amerikaanse markt ten zuiden van de grens wordt geproduceerd. Toch zijn er ook hier uitdagingen, vooral als gevolgd van de aanhoudende dreiging van nieuwe importheffingen – nu op voertuigen en auto-onderdelen uit de EU en/of Japan – en een dalende vraag.

In de Market Monitor voor de auto-industrie brengt Atradius de prestaties en vooruitzichten van deze sector wereldwijd in kaart. Klik hier voor het rapport Market Monitor Automotive Duitsland 2019.

Categorie: Marktcijfers / brancheberichten
Labels: Atradius