CROW: groei autodelen vlakt af

donderdag 19 september, 2019

Terwijl een exponentiële groei van autodelen nodig is om de doelstellingen van de Green Deal Autodelen II te halen – 100.000 deelauto’s & 700.000 gebruikers in 2021 – blijkt de groei dit jaar juist af te vlakken. Kennisplatform CROW vermoedt een nieuwe fase in autodelen.

Het aantal deelauto’s is afgelopen jaar met circa 10.000 auto’s toegenomen, blijkt uit cijfers van het kennisplatform. Het totaal aantal deelauto’s in Nederland komt hiermee op 51.149 in 2019. Groeide in eerdere jaren het aantal van zowel deelauto’s als gebruikers nog fors, dit jaar vlakt de groei af. Overigens bleek al eerder de doelstelling van Green Deal Autodelen I te hoog: de 100.000 deelauto’s hadden er eigenlijk al in 2018 moeten zijn. Die termijn is nu in de ‘tweede deal’ verlengt naar 2021.

Een van de redenen van die afvlakking is volgens CROW dat de huidige markt verandert van een aanbodgericht naar een meer vraaggericht model. De groei wordt wat meer lineair, terwijl eigenlijk nog een flinke spurt nodig is om de doelstellingen te halen. Wel gaat de groei van het aantal autodelers sneller dan de groei van het aantal deelauto’s. Dat voorkomt dat er veel deelauto’s zijn die niet gebruikt of gedeeld worden.

3.465 zakelijke deelauto’s

De laatste jaren zijn het aantal deelauto’s zijn de carsharingplatforms, waarbij particulieren hun eigen auto verhuren aan anderen, het sterkst gegroeid. Ook in lokale initiatieven waarin groepjes particulieren een of meer auto’s delen, zit groei. Het zakelijk autodelen neemt eveneens toe, zegt CROW. Uit cijfers van peildatum maart 2019 blijken er in totaal 3.465 zakelijke deelauto’s in Nederland rond te rijden. Niet echt aantallen om over naar huis te schrijven. In een eerder interview met TrendsinAutoleasing noemde Peter de Jong van WeGo zich weliswaar in een groeimarkt te bevinden, maar het is kralen rijgen…


Categorie: Huur & Deelauto's
Labels: CROW