Grote regionale verschillen in groei ev’s en laadpalen

donderdag 10 oktober, 2019

Kenniscentrum ElaadNL heeft haar nieuwe ‘Elaad-Outlook ev’s en laadpunten’ gepubliceerd. Verwacht wordt een vertienvoudiging van het aantal elektrische auto’s in 2035, maar opvallend zijn de grote lokale verschillen.

Het aantal elektrische voertuigen groeit en die groei zet door. Waar in 2018 5,6% van de nieuwverkopen elektrisch was, zal dit in 2030 tussen de 29,6% en 58% zijn. In het scenario met de sterkste groei rijden er 4 miljoen elektrische auto’s rond in 2035.

Maar de adoptie van elektrische voertuigen gaat niet overal even snel. De keuze voor mensen om een elektrisch voertuig te kopen hangt af van veel factoren zoals autobezit en inkomen, schetst Elaad in haar Outlook. Naar verwachting zal de EV-adoptie sneller verlopen in buurten met duurdere huizen, een hoog autobezit per huishouden, waar in het algemeen grotere woningen staan en veel woningen een eigen oprit hebben. Hier worden dus ook de meeste private laadpunten verwacht.

Wat die laadpunten betreft: de onderzoekers zien dat de groei van het aantal laadpunten niet volledig gelijke tred houdt met de groei van de elektrische voertuigen. Dit komt doordat er op dit moment een inhaalslag plaats vindt van regio’s en steden met te weinig publieke laadpalen, bedrijven die wel elektrische auto’s hebben, maar nog te weinig laadpunten, en eigenaren van parkeerlocaties die zich willen voorbereiden op de verwachte groei.

Minder kilometers

In absolute aantallen is de ev-adoptie het grootst in de Randstad, maar als naar percentages wordt gekeken ligt het beeld genuanceerder

Op de middellange termijn zal er minder vaak geladen worden per elektrische auto. Elektrische rijders met grotere batterijen laden immers minder vaak, maar wel met hogere vermogens en volumes. Daarnaast komt er een nieuwe groep elektrische rijders die minder kilometers maakt dan de gemiddelde zakelijke rijder en daardoor ook minder vaak hoeft te laden. Dit verhoogt de efficiëntie van voornamelijk publieke laadnetwerken.

Desalniettemin zullen er significante extra aantallen KV-aansluitingen worden aangevraagd, stelt het onderzoek. De netimpact, met in het achterhoofd dat Smart Charging nog geen zekerheid is, kan daarmee hoog uitpakken.

Download hier de ElaadNL Outlook

Categorie: Laadinfrastructuur
Labels: ElaadNL