Rekenkamer: fiscale prikkels autobelastingen moeten op de schop

donderdag 28 november, 2019

De meeste vrijstellingen, teruggaven en kortingen in de autobelastingen vormen een inbreuk op de twee hoofddoelen van autobelastingen: een stabiele inkomstenstroom en bijdragen aan luchtkwaliteits- en klimaatdoelen. Dat stelt de Algemene Rekenkamer vandaag in een onderzoek.

In het onderzoek brengt de Rekenkamer de financiële prikkels in de autobelastingen in kaart. De autobelastingen kennen 54 vrijstellingen, teruggaven en kortingen. Zo zijn er bijvoorbeeld regelingen voor bestelauto’s, oldtimers, youngtimers, taxi’s, brandweerauto’s, ambulances en gehandicaptenvervoer. In totaal is er met de bijzondere regelingen een bedrag gemoeid van ongeveer € 2 miljard in 2018, nog afgezien van de regelingen waarvan het financieel belang onbekend is.

Met de autobelastingen is in 2018 zo’n € 16,6 miljard gemoeid. De autobelastingen leveren, met uitzondering van de BPM, een stabiele inkomstenstroom op voor het Rijk. Voor de toekomst staat de stabiliteit van de BPM en accijnzen onder druk, omdat de rijksoverheid streeft naar een forse toename van het aantal elektrische auto’s.

De meeste bijzondere regelingen beïnvloeden niet alleen de belastingopbrengst maar dragen ook niet bij aan de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen van de autobelastingen. De huidige regeling voor youngtimers bijvoorbeeld maakt privégebruik van oudere (diesel)auto’s van de zaak met een lage dagwaarde aantrekkelijk. Dat werkt veroudering van het wagenpark in Nederland in de hand, wat uit oogpunt van luchtkwaliteits- en klimaatdoelen onwenselijk is.

Heroverweeg bijzondere regelingen autobelastingen

De Algemene Rekenkamer beveelt de staatssecretaris van Financiën aan de bijzondere regelingen te heroverwegen als zij niet bijdragen aan de hoofddoelen van de autobelastingen en ook geen andere actuele reden hebben. Verschillende bijzondere regelingen bestaan al lang en zijn niet recent geëvalueerd.

De Staatssecretaris van Financiën geeft in een reactie aan dat een deel van de bijzondere regelingen inderdaad in aanmerking komen voor heroverweging. Volgens de staatssecretaris geeft de Algemene Rekenkamer terecht aan dat een aantal bijzondere regelingen zowel tegen het opbrengstendoel als tegen het luchtkwaliteits-en klimaatdoel van de autobelastingen kan inwerken. Daarnaast kunnen deze bijzondere regelingen leiden tot ongelijke belastingdruk tussen burgers en bedrijven en maken ze het stelsel ingewikkelder.

Categorie: Fiscaal
Labels: Algemene Rekenkamer