Hertz breekt lans voor deelauto

maandag 23 december, 2019

Autoverhuurbedrijf Hertz tekent Green Deal autodelen II en zal in 2020 fors uitpakken met elektrische auto’s. Hiermee draagt Hertz bij aan de ambitie om in 2021 zo’n 700.000 mensen gebruik te laten maken van een deelauto.

Frank Oudshoorn Spaargaren, Director Mobility samen met Stientje van Veldhoven, Minister van Milieu en Wonen

De Green Deal autodelen is een samenwerking van publieke en private organisaties met als doel om autodelen te versnellen. In juni 2015 werd de eerste Green Deal Autodelen ondertekend. In oktober 2018 werd de Green Deal Autodelen II getekend voor een driejarige verlenging van de samenwerking.

Hertz wil een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen in Greendeal Autodelen II; het terugdringen van autobezit ten gunste van autogebruik door intensief samen te werken met de verbonden partijen. In dit kader zal Hertz in 2020 uitpakken met de introductie van een breed scala aan elektrische auto’s in haar vloot. Daarnaast zal Hertz nieuwe autohuurproducten introduceren die gericht zijn op terugdringing van autobezit.

Eerder werd bekend dat ook twintig grootste plattelandsgemeenten gaan deelnemen aan de Green Deal Autodelen 2.0. Met deze impuls moeten de doelstellingen van de Green Deal Autodelen, 100.000 deelauto’s in 2021 met minimaal 700.000 gebruikers, nu wel worden gehaald. Eigenlijk moest die doelstelling al in 2018 zijn behaald, maar dat bleek niet haalbaar.

Categorie: Huur & Deelauto's
Labels: Green Deal Autodelen, Hertz