Mobiliteitsbeeld: groei wegverkeer, ov blijft achter

donderdag 16 november, 2023

We reizen per dag zo’n 28 kilometer, blijkt uit de 2022 cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Zowel de afgelegde afstand per auto, ov en per fiets groeide, maar vooral de afgelegde afstand met het openbaar vervoer bleef duidelijk onder het niveau van coronajaar 2019.
Categorie: Openbaar Vervoer
Labels: KiM Lees verder

Goedkoper ov geen reden om auto vaker te laten staan

dinsdag 29 november, 2022

Verlaging van de ov-tarieven is geen effectieve maatregel om mensen ertoe te bewegen vaker het ov te nemen in plaats van de auto. Goedkoper ov leidt daarentegen vooral tot extra mobiliteit omdat mensen meer gaan reizen. Tariefverlagingen hebben ook tot gevolg dat mensen minder gaan fietsen en lopen.
Categorie: Openbaar Vervoer
Labels: KiM Lees verder

KiM: kilometerheffing zorgt voor meer auto’s

maandag 21 november, 2022

Een heffing op autogebruik leidt naar verwachting tot minder autoritten, een lagere afgelegde afstand van alle auto's tezamen en minder files. Met als gevolg minder verkeersongevallen en een betere luchtkwaliteit. Daarentegen neemt het autobezit, en daarmee onder meer de druk op de schaarse openbare ruimte, toe. 
Categorie: Fiscaal
Labels: KiM Lees verder

E-bike helpt werkende Nederlander in het zadel

donderdag 22 september, 2022

Wat al langer wordt gedacht en geschreven, blijkt nu ook uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM): steeds meer Nederlanders kopen een elektrische fiets om daarmee van en naar hun werk te reizen. En die trend zal zich voorzetten.
Categorie: Fiets / e-bike
Labels: KiM Lees verder

‘Autobezit is geen vrije keuze, maar (bittere) noodzaak’

woensdag 23 februari, 2022

Onder stadsbewoners daalde het autobezit het afgelopen decennium, maar in de landelijke gebieden steeg het autobezit juist. Daar geldt voor 1 op de 3 mensen de stelling: 'Autobezit is geen vrije keuze, maar (bittere) noodzaak’. Dat en meer concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de publicatie 'Het wijdverbreide autobezit in Nederland'.
Categorie: Milieu / CO2-besparing
Labels: KiM Lees verder

KiM: Zakelijke deelauto aan opmars bezig

dinsdag 12 oktober, 2021

Terwijl de B2C-autodelers zoals GreenWheels en de peer-to-peer aanbieders (Snappcar) worstelen, ziet het er voor de zakelijke deelauto-aanbieders (B2B) anno 2021 beter uit. Dat kan althans worden opgemaakt uit de nieuwe deelauto-studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
Categorie: Huur & Deelauto's
Labels: KiM Lees verder

KiM: aandeel thuiswerkers neemt af

donderdag 21 januari, 2021

Volgens het laatste thuiswerkonderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt het aandeel thuiswerkers te zijn afgenomen. Wel verwacht nog altijd een groeiend aandeel ook na corona (deels) te gaan thuiswerken.
Categorie: Thuiswerken
Labels: KiM Lees verder

KiM: MaaS geen antwoord op dominantie auto

woensdag 23 december, 2020

De verplaatsingen die reizigers regelen met een MaaS-app, hebben relatief vaak incidentele zakelijke en sociaal-recreatieve reismotieven. Het gebruik van MaaS leidt lang niet altijd tot het gebruik van een andere vervoerwijze. Gebeurt dat toch, dan kan dit in het voordeel zijn van deelauto, -fiets of -scooter en in het nadeel van het traditionele openbaar vervoer.
Categorie: Mobility as a Service (MaaS)
Labels: KiM Lees verder

KiM: wegverkeer zal weer groeien maar met minder tijdsverlies

donderdag 5 november, 2020

De mobiliteit in Nederland ontwikkelde zich in 2019 nog grotendeels in lijn met de langjarige trends vanaf 2010. Maar vanaf 2020 zal de invloed van de coronacrisis zich laten voelen, meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) dat vandaag haar rapport Kerncijfers Mobiliteit 2020 publiceert.
Categorie: Onderzoek
Labels: KiM Lees verder

KiM: animo voor thuiswerken blijft groeien

maandag 31 augustus, 2020

Tussen de 55 en 70% van de thuiswerkers heeft positieve ervaringen met thuiswerken tijdens de coronacrisis. Dit aandeel was tussen maart en juli stabiel. Ongeveer 40-60% van hen verwacht vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Hier is sinds het begin van de coronacrisis een stijging zichtbaar. De voorkeur gaat hierbij uit naar 1-3 dagen per week thuiswerken.
Categorie: Thuiswerken
Labels: KiM Lees verder

KiM: Nederland went aan thuiswerken

woensdag 22 juli, 2020

Nederlanders lijken zich langzamerhand aan te passen aan de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Ze oordelen positiever over thuiswerken dan ze aan het begin van de crisis deden. Daarnaast verwachten ze vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Een deel verwacht structureel minder te gaan reizen met het ov en het vliegtuig.
Categorie: Thuiswerken
Labels: KiM Lees verder

KiM vraagt om ‘zachte’ maatregelen om EV te stimuleren

vrijdag 3 juli, 2020

Tenminste 1 op de 4 automobilisten in Nederland kan al overstappen (en is goedkoper uit) op elektrisch rijden, zelfs als de auto een actieradius heeft van slechts 100 kilometer. Maar rationele argumenten zijn niet altijd bepalend, beleid moet worden gemaakt om ook andere groepen aan te spreken, stelt het KiM-rapport Met de stroom mee: het stimuleren van elektrisch rijden.
Categorie: Elektrisch rijden / Plug-in
Labels: KiM Lees verder