KiM: Nederland went aan thuiswerken

woensdag 22 juli, 2020

Nederlanders lijken zich langzamerhand aan te passen aan de beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Ze oordelen positiever over thuiswerken dan ze aan het begin van de crisis deden. Daarnaast verwachten ze vaker te blijven thuiswerken als de crisis voorbij is. Een deel verwacht structureel minder te gaan reizen met het ov en het vliegtuig.
Categorie: Mobiliteit / Smart Mobility
Labels: KiM Lees verder

KiM vraagt om ‘zachte’ maatregelen om EV te stimuleren

vrijdag 3 juli, 2020

Tenminste 1 op de 4 automobilisten in Nederland kan al overstappen (en is goedkoper uit) op elektrisch rijden, zelfs als de auto een actieradius heeft van slechts 100 kilometer. Maar rationele argumenten zijn niet altijd bepalend, beleid moet worden gemaakt om ook andere groepen aan te spreken, stelt het KiM-rapport Met de stroom mee: het stimuleren van elektrisch rijden.
Categorie: Elektrisch rijden / Plug-in
Labels: KiM Lees verder

KiM onderzoek: automobilist berust in file

dinsdag 21 januari, 2020

Een klein deel van de Nederlanders (15 procent) staat tenminste 1 keer per week in de file. Het overgrote deel van de Nederlandse burgers (51 procent) staat er slechts sporadisch in. De file wordt als een beperkt maatschappelijk probleem gezien, aldus nieuw onderzoek van het KiM.
Categorie: Onderzoek
Labels: KiM Lees verder

Invloed van werkgever op (toekomstig) woon-werkverkeer

donderdag 22 augustus, 2019

Een uitgebreide studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar de ontwikkelingen rondom het (groeiende) woon-werkverkeer belicht ook de rol van duurzaam mobiliteitsmanagement van bedrijven. Wat is de invloed van werkgevers op het woon-werkverkeer van de toekomst?
Categorie: Onderzoek
Labels: KiM Lees verder

KiM: treingebruik neemt af bij verhoging btw

donderdag 20 september, 2018

Stijgt het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent zoals het kabinet wil, dan neemt daardoor naar verwachting het aantal gereisde kilometers met de trein af met 1,3 procent. Voor bus, tram en metro is dat 1 procent, verwacht het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
Categorie: Openbaar Vervoer
Labels: KiM Lees verder

KiM: auto wordt net zo gewaardeerd als in 2005

maandag 21 november, 2016

Nederlanders waarderen de auto nog steeds als meest aantrekkelijke vervoerwijze en het openbaar vervoer als de minste. Dat beeld is sinds 2005 nauwelijks veranderd, al zijn er verschillen tussen stad en land en komt het ov er iets beter vanaf. Het een en ander blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek ‘Stabiele Beelden’ van Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
Categorie: Onderzoek
Labels: KiM Lees verder

KiM: 100.000 deelauto’s in 2018 ‘erg optimistisch’

woensdag 9 december, 2015

Nederland telt momenteel ongeveer 90.000 autodelers en 14.000 deelauto's. Ongeveer 1 procent maakt gebruik van één of meer vormen van autodelen. Wil de ‘green deal autodelen’ (100.000 deelauto’s in 2018) slagen, moet er een flinke slag worden geslagen, meldt Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in haar publicatie 'Mijn auto, jouw auto, onze auto. Deelautogebruik in Nederland: omvang, motieven en effecten'.
Categorie: Huur & Deelauto's
Labels: KiM Lees verder

Hoe automatisch wordt de zelfrijdende auto?

donderdag 15 oktober, 2015

Hoe ziet de mogelijke toekomst eruit van de zelfrijdende auto. Blijft de ontwikkeling ‘beperkt’ tot zelfrijdende deelauto’s (in bezit van grote bedrijven), of blijven we hechten aan een eigen auto maar wel ‘fully connected’? Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) schetst 4 scenario’s
Categorie: Zelfrijdende auto
Labels: KiM Lees verder

Hoe automatisch wordt de zelfrijdende auto?

donderdag 15 oktober, 2015

Hoe ziet de mogelijke toekomst eruit van de zelfrijdende auto. Blijft de ontwikkeling ‘beperkt’ tot zelfrijdende deelauto’s (in bezit van grote bedrijven), of blijven we hechten aan een eigen auto maar wel ‘fully connected’? Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) schetst 4 scenario’s.
Categorie: Zelfrijdende auto
Labels: KiM Lees verder