Het nut van mobiliteitsapps

dinsdag 17 maart, 2015

Mobiliteitsapps slaan vooral aan als ze worden voorzien in gewin (het product heeft nut, de gebruiker heeft er iets aan), gemak (de applicatie is makkelijk te bedienen, het gebruik wijst zich vanzelf) en genot (een mooie vormgeving, mogelijkheden tot spel en plezier, enzovoort). Bovendien kan een app leiden tot veranderingen in het mobiliteitsgedrag.
Categorie: Technologie / Innovatie
Labels: KiM Lees verder

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid: filedal lijkt bereikt

maandag 27 oktober, 2014

Het einde van de daling van het reistijdverlies door files op het hoofdwegennet lijkt bereikt, concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het ‘Mobiliteitsbeeld 2014’. In 2013 daalde het reistijdverlies met 7%. Dat is ruwweg de helft van de daling in 2012 en een derde van de daling in 2011. Voor 2014 en 2015 wordt een lichte toename van de files met 1% verwacht.
Categorie: Mobiliteit / Smart Mobility
Labels: KiM Lees verder