Logicx met Micpoint in autodelen

woensdag 1 oktober, 2014

Telematicabedrijf Micpoint wordt de ‘technologische’ partner van voertuighulpverlener Logicx dat meer en flexibelere mobiliteitsdiensten wil gaan aanbieden. De ANWB-dochter meldt dat ze onder andere aansluiting wil zoeken bij de diverse vormen van autodelen. In ieder geval bij programma’s waarbij het bestaande wagenpark van een fleetowner beter wordt benut.
Categorie: Huur & Deelauto's
Labels: Logicx, Micpoint Lees verder